Stuti Ke Yogya

Selvam

Follow Selvam

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify

VERSE 1
Em

Dil ke dhadkan mai Tu hai
C

Saason ragon mai Tu hai
D

Jeene ka maksad bhi Tu hai
G    Am  B
Tu   hi   hai
 


CHORUS: 
Em

Stuti, stuti ke yogya
C
Mahima, mahima ke yogya
D

Sajdha, sajdha ke yogya
G    Am    B
YeshuaVERSE 2
Em

Yehova Mechadesh Tu hai
C

Pavitra bananewala
D

Yehova Nissi Tu hai
G           Am                 B

Hardam Vijay Denewala
Em

Yehova Hosenu Tu hai

C

Sabko bananewala
D

Yehova Tsidkenu Tu hai
G           Am            B

Dharmiktha ka Parmeshwar
 

CHORUS: 
Em

Stuti, stuti ke yogya
C
Mahima, mahima ke yogya
D

Sajdha, sajdha ke yogya
G    Am    B
Yeshua

BRIDGE:

Em

Tere naam ko hum

C

Dhandavath karein

D

Tere saamne jukkar

C                    Em

Ghuttne tekein

Original Key - G
Tempo - 135 BPM
Time Signature - 4/4

Songwriter/
Selvam Nadar